System Kryzysowy PCWA

Usługi zdrowotne w sytuacjach kryzysowych są dostępne dla mieszkańców hrabstwa Pierce w ramach różnych partnerstw z dostawcami usług społecznych.

SYSTEM OPIEKI GRUP ROBOCZYCH

 Carelon Behavioral Health aims to develop active working groups comprised of stakeholders across the behavioral health, criminal justice, and social services fields to advance the crisis system of care. Materials will be posted to this website as they are available.

REGIONALNA LINIA KRYZYSOWA

Crisis Connections obsługuje regionalną linię kryzysową 24/7/365 dla hrabstwa Pierce. W przypadku wszystkich dzwoniących infolinia kryzysowa dokona selekcji, przeanalizuje i przeprowadzi ocenę potrzeb i preferencji interwencyjnych; i, jak wskazano, będzie oferować ukierunkowane na rozwiązywanie problemów telefoniczne wsparcie kryzysowe, wspierać dzwoniącego w korzystaniu z jego/jej planu kryzysowego, koordynować z głównymi lokalnymi dostawcami usług leczenia dzwoniącego oraz ułatwiać połączenie z terminowymi i odpowiednimi interwencjami i zasobami, takimi jak interwencje kryzysowe dla młodzieży i dorosłych oraz wyznaczeni ratownicy kryzysowi, jak opisano poniżej). Każda osoba w hrabstwie Pierce może skorzystać z regionalnej linii kryzysowej (800-576-7764) w przypadku kryzysu behawioralnego. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dla osób indywidualnych i rodzin.

Hrabstwo Pierce

Społecznościowe usługi reagowania kryzysowego dla dorosłych są świadczone przez: MultiCare Mobile Outreach Crisis Team (MOCT).

Zaawansowaną mobilną odpowiedź kryzysową (MCR) Trueblood zapewnia Multicare

Społecznościowe usługi reagowania kryzysowego dla dzieci i młodzieży są świadczone przez: Katolickie nabożeństwa.

Osoby fizyczne mogą dzwonić do doradcy 24 godziny na dobę, codziennie, korzystając z regionalnej linii kryzysowej pod numerem 800-576-7764.

Wyznaczone osoby reagujące w sytuacjach kryzysowych (DCR)

MultiCare zatrudnia DCR (nazwa zmieniona z Wyznaczonych Specjalistów ds. Zdrowia Psychicznego [DMHP] z dniem 1 kwietnia 2018 r.), którzy odpowiadają placówkom w całej społeczności w celu oceny ryzyka i ustalenia, czy dana osoba może być bezpiecznie obsługiwana w warunkach ambulatoryjnych lub dobrowolnych szpitalach lub czy wymagają przymusowej hospitalizacji w celu ustabilizowania. DCR są jedynym podmiotem uprawnionym do niedobrowolnego zatrzymania osoby i powinny być dostępne tylko wtedy, gdy wszystkie inne opcje dobrowolności i współpracy zostały wyczerpane. W razie potrzeby DCR odpowiadają na prośby policji lub rodziny, aby ocenić osoby, które wykazują zachowania, które narażają ich lub osoby wokół nich na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Oceny mogą odbywać się w dowolnej lokalizacji społeczności. DCR współpracują z lokalnymi organami ścigania, aby zorganizować transport zagrożonych osób na oddział ratunkowy w celu przeprowadzenia pełnej oceny psychiatrycznej.

MATERIAŁY DO KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ PCWA