Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները

When accessing behavioral health services through Carelon Behavioral Health, Washington residents have the following rights:

 • Հարգանքով և արժանապատվությամբ վերաբերվելու համար
 • Ձեր գաղտնիությունը պաշտպանելու համար
 • Որպեսզի օգնեք մշակել խնամքի ծրագիր ձեր կարիքները բավարարող ծառայություններով
 • Ձեր հոգեկան առողջության պահպանման վերաբերյալ որոշումներին մասնակցելու համար
 • Ծառայությունները մատչելի վայրում ստանալու համար
 • Տեղական գործակալությունների անունների, գտնվելու վայրի, հեռախոսահամարների և լեզուների մասին տեղեկություններ պահանջելու համար
 • Մեկուսությունից կամ կաշկանդվածությունից զերծ լինել
 • Տարիքային և մշակութային համապատասխան ծառայություններ ստանալու համար
 • Ձեզ անվճար տրամադրել վավերացված թարգմանիչ և թարգմանված նյութ
 • Բուժման առկա տարբերակներն ու այլընտրանքները հասկանալու համար
 • Ցանկացած առաջարկվող բուժումից հրաժարվելու համար
 • Ձեր նկատմամբ խտրականություն չառաջացնող խնամք ստանալու համար (օրինակ՝ տարիք, ռասա, հիվանդության տեսակ)
 • Զերծ լինել ցանկացած սեռական շահագործումից կամ ոտնձգությունից
 • Ստանալ բացատրություն բոլոր նշանակված դեղամիջոցների և հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ
 • Նախնական հրահանգ կազմելու համար, որը նշում է հոգեկան առողջության խնամքի ձեր ընտրություններն ու նախասիրությունները
 • Ստանալ որակյալ ծառայություններ, որոնք անհրաժեշտ են բժշկական տեսանկյունից
 • Բողոք ներկայացնելու համար
 • Գործողությունների մասին գրավոր ծանուցման հիման վրա բողոք ներկայացնելու համար
 • Վարչական (արդար) լսումների պահանջ ներկայացնելու համար
 • Ձեր բժշկական գրառումների պատճենը պահանջելու և ստանալու և փոփոխություններ կատարելու համար: Ձեզ կասեն պատճենահանման արժեքը:
 • Զերծ մնացեք վրեժխնդրությունից
 • Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել նաև Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ հետևյալ հասցեով http://www.hhs.gov/ocr

Հոգեկան առողջության օմբուդս

The Ombuds service provides free and confidential help when you have a concern or complaint about your mental health services. It is independent of Carelon Behavioral Health. The Ombuds service can help you with the grievance and appeals system. It can also help you file and assist you during an Administrative Fair hearing.

Խարդախություն և չարաշահում

To report suspected Medicaid fraud and abuse, please contact the Carelon Behavioral Health Director of Program Integrity:

 • Անձամբ զանգահարելով 757-744-6513 հեռախոսահամարով:
 • Գաղտնի ֆաքսով 757-459-7589 հեռախոսահամարով:
 • փոստով հասցեով Program.IntegrityReferrals@carelon.com
 • Գրավոր մտահոգություն ուղարկելով հետևյալ հասցեին՝
  • Համապատասխանության և էթիկայի թեժ գիծ
   Նորֆոլկի օպերացիոն կենտրոն
   240 Corporate Boulevard, Suite 100
   Նորֆոլկ, VA 23502
 • Անանուն զանգով խարդախության և չարաշահումների կանխարգելման թեժ գիծ՝ 888-293-3027: