حقوق و مسئولیت های شما

When accessing behavioral health services through Carelon Behavioral Health, Washington residents have the following rights:

 • با احترام و عزت رفتار شود
 • تا از حریم خصوصی شما محافظت شود
 • برای کمک به تدوین برنامه مراقبت از خدمات برای پاسخگویی به نیازهای شما
 • برای شرکت در تصمیم گیری در مورد مراقبت های بهداشت روان خود
 • برای دریافت خدمات در یک مکان قابل دسترسی
 • برای درخواست اطلاعات در مورد نام ، مکان ، شماره تلفن و زبان برای آژانس های محلی
 • برای رهایی از عزلت و قید و بندها
 • برای دریافت سن و خدمات مناسب فرهنگی
 • بدون هیچ هزینه ای برای شما مترجم معتبر و مطالب ترجمه شده تهیه کنید
 • برای درک گزینه ها و گزینه های درمانی موجود
 • برای رد هرگونه درمان پیشنهادی
 • برای دریافت مراقبت هایی که هیچگونه تبعیضی برای شما ایجاد نکنند (به عنوان مثال سن ، نژاد ، نوع بیماری)
 • آزاد بودن از هرگونه سو sexual استفاده جنسی یا آزار و اذیت
 • برای دریافت توضیح در مورد تمام داروهای تجویز شده و عوارض جانبی احتمالی
 • یک دستورالعمل پیش رو تنظیم کنید که انتخاب ها و ترجیحات شما برای مراقبت های بهداشت روان را بیان کند
 • برای دریافت خدمات با کیفیت که از نظر پزشکی ضروری هستند
 • برای طرح شکایت
 • برای درخواست تجدیدنظر بر اساس اعلامیه اقدام مکتوب
 • برای طرح درخواست رسیدگی اداری (عادلانه)
 • برای درخواست و دریافت یک نسخه از سوابق پزشکی خود و درخواست تغییر. هزینه کپی برداری به شما گفته می شود.
 • از قصاص آزاد باشید
 • همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر حقوق مدنی در تماس بگیرید http://www.hhs.gov/ocr

نماینده بهداشت روان

The Ombuds service provides free and confidential help when you have a concern or complaint about your mental health services. It is independent of Carelon Behavioral Health. The Ombuds service can help you with the grievance and appeals system. It can also help you file and assist you during an Administrative Fair hearing.

کلاهبرداری و سو Ab استفاده

To report suspected Medicaid fraud and abuse, please contact the Carelon Behavioral Health Director of Program Integrity:

 • حضوری با شماره تلفن 757-744-6513 تماس بگیرید.
 • با نمابر محرمانه به شماره 757-459-7589.
 • از طریق ایمیل در Program.IntegrityReferrals@carelon.com
 • با ارسال نامه نگراني كتبي به:
  • خط تلفنی رعایت و اخلاق
   مرکز عملیات نورفولک
   240 بلوار شرکت ، مجموعه 100
   نورفولک ، VA 23502
 • با تماس ناشناس با شماره تلفن 888-293-3027 شماره تلفن پیشگیری از کلاهبرداری و سوuse استفاده