Thu thập dữ liệu BHSD

Carelon Behavioral Health is contracted with all 5 Managed Care Organizations as the single entity to collect Medicaid Behavioral Health Supplemental Data (BHSD) in all Integrated Managed Care regions in Washington State, except for King County. In King County, only WISe contracted providers will be required to submit data for WISe members to Carelon Behavioral Health.

Carelon Behavioral Health also collects BHSD for Crisis and Non-Medicaid funded services in Southwest, North Central, and Pierce County Washington where Carelon Behavioral Health serves as the Behavioral Health Administrative Services Organization (BH-ASO).

Các tài nguyên hỗ trợ thu thập thành công Dữ liệu BHSD sẽ được cập nhật trên trang web này. Kiểm tra lại định kỳ để cập nhật trên trang này.

SUD PROVIDERS: Carelon Behavioral Health needs to enter into a Thỏa thuận về bảo mật và không tiết lộ (CNDA) với các nhà cung cấp SUD. Vui lòng xem lại biểu mẫu, ký tên và gửi lại bản sao đã ký tên cho WABHSD@carelon.com. Chúng tôi sẽ thực hiện thỏa thuận và gửi lại cho bạn bản sao cuối cùng.

NHÀ CUNG CẤP CHỈ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN: CNDA không bắt buộc vì việc trao đổi dữ liệu trong thỏa thuận này được phép theo HIPAA. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia vào thỏa thuận này nếu bạn muốn.

Hội thảo trên web sắp tới

Hỗ trợ việc làm / Câu hỏi thường gặp

Tài nguyên của Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe

Hội thảo trên web BHSD trước đây

Giờ làm việc của BHSD

2024 Office Hours

24.02.20 WA BHSD Office Hours

Vui lòng gửi tất cả các câu hỏi liên quan đến việc Thu thập dữ liệu BHSD tới:
WABHSD@carelon.com