Thông tin trợ năng

Chúng tôi cam kết hỗ trợ tất cả các khách hàng của chúng tôi.

Plugin và Trình xem tệp

Tất cả các applet, plug-in hoặc các ứng dụng khác được yêu cầu trên trang web này được liệt kê bên dưới.

Ghi chú: Vui lòng giải quyết các câu hỏi về trình cắm, trình xem tệp hoặc trình chuyển đổi cụ thể cho nhà cung cấp tương ứng.

  • Adobe Acrobat Reader: cung cấp quyền truy cập vào các tệp PDF (Định dạng Tài liệu Di động).
  • Adobe Flash Player: cho phép bạn truy cập nội dung được tạo bởi Adobe Flash ở định dạng SWF.
  • Microsoft Office: phiên bản mới nhất của Microsoft Office cho phép bạn truy cập các tệp DOC (Tài liệu Word), XLS (Tài liệu Excel) và PPT (Bản trình bày PowerPoint).