Đối với nhà cung cấp

Carelon Behavioral Health, Inc. is the Behavioral Health Administrative Services Organization (BH-ASO) in three Washington regions: Southwest, North Central, and Pierce County.

Carelon Behavioral Health has developed a network of providers to deliver services to individuals under its contract with the Washington Health Care Authority.

  • Nhấp chuột đây để xem câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của nhà cung cấp.
  • Có thể tìm thấy các tài nguyên và biểu mẫu nhà cung cấp cụ thể ở Washington đây.
  • Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác có thể được tìm thấy đây.
  • Câu hỏi về điều trị sức khỏe tâm thần của một cá nhân? Đường dây tư vấn tâm thần của UW đây.
  • Nhấp chuột đây để xem Câu hỏi thường gặp của Cơ quan chăm sóc sức khỏe về Dịch vụ thông dịch và chăm sóc được quản lý tích hợp.

Tự động hóa các tệp tin khủng hoảng hàng ngày

Previous Carelon Behavioral Health Crisis File Automation Training and Office Hour Minutes

Hỗ trợ nghề nghiệp

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Tự động hóa các tệp tin khủng hoảng hàng ngày, vui lòng liên hệ với chúng tôi: WACrisisSupport@carelon.com

ProviderConnect

Hướng dẫn và Hướng dẫn ProviderConnect

Đăng nhập hoặc đăng ký với ProviderConnect, một công cụ trực tuyến cho phép bạn gửi và kiểm tra trạng thái yêu cầu, kiểm tra tính đủ điều kiện của thành viên, cập nhật hồ sơ nhà cung cấp của bạn, yêu cầu ủy quyền cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú, v.v. ProviderConnect rất dễ sử dụng, an toàn và luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.

Liên hệ chúng tôi:

If you have any questions regarding credentialing and contracting, please contact Carelon Behavioral Health’s National Provider Service Line at 800-397-1630 hoặc gửi email trực tiếp cho Quan hệ nhà cung cấp tại Provider.inquiry@carelon.com.