Dịch vụ Tây Nam Washington

For Clark, Skamania, and Klickitat counties, Carelon Behavioral Health manages these core services:

Dịch vụ khủng hoảng

Lập kế hoạch tài trợ cho khối sử dụng chất và sức khỏe tâm thần

Mỗi khu vực ở Washington phải có một kế hoạch hiện hành chỉ đạo việc quản lý tài trợ sức khỏe hành vi địa phương từ Cơ quan Quản lý Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện Hoa Kỳ.

Bàn tròn Đối tác Hệ thống Thanh niên Gia đình (FYSPRT)

BAN CHƯƠNG TRÌNH BỆNH NHÂN BỆNH NHÂN DÀI HẠN TRẺ EM (CLIP)

The Southwest Washington Children’s Long-Term Inpatient Program Committee (SWWA CLIP) is composed of various agency representatives and community members that meet on a monthly basis to help guide youth and families in navigating the most intensive, publicly funded inpatient psychiatric treatment available to them.  CLIP services are designed for youth between the ages of 5 to 18 years old.  Applying for CLIP enrollment is done region by region by a locally organized CLIP committee.

  • Tây nam Washington Điều hành viên của ủy ban CLIP khu vực, vui lòng liên hệ với Dona Allison, tại Dona.Allison@carelon.com

Liên kết đến trang web CLIP của Tiểu bang Washington

Thanh tra sức khỏe hành vi

The Ombuds service provides free and confidential help when you have a concern or complaint about your behavioral health services. It is independent of Carelon Behavioral Health. The Ombuds service can help you with the grievance and appeals system. It can also help you file and assist you during an Administrative Fair hearing.

  • Tây nam Washington (Các hạt Clark, Skamania và Klickitat), vui lòng liên hệ với Thanh tra David Rodriguez theo số 509.434.4951 hoặc qua email tại Southwestern@obhadvocacy.org.

Chương trình Tư pháp Hình sự

Carelon Behavioral Health contracts with local providers to deliver services to individuals with a behavioral health need who are involved with the local criminal justice system or incarcerated in the local jails. Services are provided within the rules of the two state proviso funding sources: Criminal Justice Treatment Account and Jail Transition.

BAN TƯ VẤN SỨC KHỎE HẠNH PHÚC

Ban Cố vấn Sức khỏe Hành vi Tây Nam Washington (SWWA BHAB) là một nhóm tự nguyện và do cộng đồng điều hành nhằm tư vấn cho khu vực Tây Nam Washington về các ưu tiên sức khỏe hành vi của địa phương.

Liên kết đến trang web của SWWA BHAB

Nguồn cộng đồng

Nhấp chuột đây để xem danh sách các nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ các cá nhân và gia đình có nhu cầu, chẳng hạn như các dịch vụ sức khỏe hành vi, phương tiện đi lại và nhà ở.