Tungkol sa atin

As the Behavioral Health Administrative Services Organization (BH-ASO) for Washington, Carelon Behavioral Health is responsible for behavioral health crisis services for all individuals, regardless of their insurance status or income level, in three regions:

Carelon Behavioral Health is also responsible for additional non-crisis services for low-income individuals who lack insurance coverage. The BH-ASO structure is part of the Washington Health Care Authority’s Fully Integrated Managed Care (FIMC) model, which seeks to bring whole-person, integrated care to Washington’s Medicaid population (Apple Health).

Natatanggap ng mga kliyente ng Apple Health ang lahat ng mga serbisyong pangkalusugan sa kalusugan, kalusugang pangkaisipan, at paggamit ng sangkap sa paggamit ng sangkap sa loob ng programa ng Apple Health.

Read more about Carelon Behavioral Health’s role as the regional Kalusugan sa Pag-uugali ASO.