Impormasyon sa Pag-access

Kami ay nakatuon sa pagsuporta sa lahat ng aming mga customer.

Mga Plugin at File Viewer

Ang lahat ng mga applet, plug-in, o iba pang mga application na kinakailangan sa site na ito ay nakalista sa ibaba.

Tandaan: Mangyaring tugunan ang mga katanungan tungkol sa partikular na plug-in, file viewer, o converter sa kani-kanilang vendor.

  • Adobe Acrobat Reader: nagbibigay ng pag-access sa mga PDF (Portable Document Format) na mga file.
  • Adobe Flash Player: Pinapayagan kang ma-access ang nilalamang nilikha ng Adobe Flash sa format na SWF.
  • Microsoft Office: Pinapayagan ka ng pinakabagong bersyon ng Microsoft Office na i-access ang mga file ng DOC (Word Document), XLS (Excel Document), at PPT (PowerPoint Presentation).