Makipag-ugnay

CRISIS SERVICES

If you or a loved one is having a mental health or substance use emergency, you can call and speak to a counselor. Call 24 hours a day, 7 days a week.

Southwest Washington Crisis Line (Clark, Skamania, at Klickitat County)

  • 800-626-8137 | TTY 866-835-2755

Hilagang Central Washington Crisis Line (Chelan, Douglas, Grant, at Okanogan County)

  • 800-852-2923 | TTY 855-644-7361

Linya ng Krisis sa County ng Washington

  • 800-576-7764 | TTY 711

Iba Pang Mga Katanungan

If you need to reach Carelon Behavioral Health for an administrative issue or question, please contact us below between 8:30 a.m. and 5 p.m.:

  • Telepono: 855-228-6502
  • Fax: 855-677-7674
  • Address:  Carelon Behavioral Health, 10116 36ika Ave Ct, SW, Suite 304 Lakewood, WA 98499
  • Kung nais mong humiling ng mga materyales o kailangan ng tulong sa mga serbisyong pagsasalin o interpreter para sa mga materyal na ito, mangyaring mag-email BehavorialHealth_WAASO@carelon.com.

Para sa Mga Nagbibigay

If you have any questions regarding credentialing and contracting, please contact Carelon Behavioral Health’s National Provider Service Line at 800-397-1630 or email Provider Relations directly at Provider.inquiry@carelon.com.